Antalet armpennor varierar mycket beroende på arttillhörighet. Variationer mellan sex och 25 stycken, tertialerna borträknade, förekommer bland de europeiska arterna.

Armpennorna har i varierande grad, beroende på fågelgrupp, en böjning i sidled.

Pennornas spole och skaft är överlag klenare än handpennornas och böjningen i sidled är tydlig där gränsen mellan hand och arm ofta är markant. Skaftets böjning är oftast mest synbar i fjäderns yttre halva, medan handpennornas böjning i sidled är mer basalt orienterad.

En annan karaktär som utmärker armpennor är att fjädrarnas ytterände aldrig är spetsig, utan trubbig eller ovalt rundad. Det är också i denna del som många arters armpennor är som bredast.

Också fanen är annorlunda jämfört med handpennor. Armpennornas innerfan är förhållandevis, i jämförelse med fjäderns längd, bredare än handpennornas motsvarigheter. Även ytterfanen är bredare och armpennornas ytter- och innerfan blir succesivt bredare ju närmare kroppen pennorna är placerade.

Vidare utgör armpennornas nakna spole en större del av fjäderns totala längd jämfört med hand- och stjärtpennor.

armpennor-1

Sammanfattande karaktärer:

  • Klen byggnad – saknar tydlig spänst
  • Bred fjäder i proportion till dess längd
  • Svag eller ingen konvex böjning av skaftet
  • Skaftets böjning i sidled tydligast i fjäderns yttre halva
  • Trubbig eller rundad yttre del
  • Armpennans bredaste del är oftast belägen i fjäderns yttre halva
  • Lång naken spole