Ett stort tack till alla er som under årens lopp på olika sätt bidragit med fjäderfynd. Det kan vara allt ifrån enstaka fjädrar skickade via post, en plastkasse i brevlådan med ett halvruttet fjäderfä, ett tips via telefon om en död fågel, till hemtagna fjädrar funna i främmande land.
Men också alla intressanta samtal med frågor som stimulerat min kunskapstörst och vässat identifieringsförmågan.
Jag sänder också en tacksamhetens tanke till alla de duvhökar som, ovetande om mina böjelser, i många fall besparat mig arbetet med den tidsödande plockningen.

Ett särskilt stort tack till min son Olle, som med oräkneliga timmar och enormt tålamod kämpat med hemsidans uppbyggnad och utformning!

BirdLife Sverige |

Gunnar Andersson |

Niklas Aronsson |

Kristoffer Axelsson |

Dan Bengtsson |

Bertil Breife |

Kjell Byhlin |

Jim Carlsson |

Lennart Carlsson |

Christian Cederroth |

Leif Dahlgren |

Annika & Jonas Falås |

Håkan Fellinder |

Gösta Friberg |

George Gustafsson |

Conny Göransson |

Bertil Isaksson |

Håkan Jarl |

Anders Johansson |

Arne Johansson |

Niklas Jonzén |

Ingemar Karlsson |

Arne Kvarmo |

Henrik Lind |

Ola Lindblom |

Lars Lindell |

Ankie & Hans Lomosse |

Anders Lundqvist |

Kalle Löfberg |

Ralph Muller |

Claes Möllersten |

Peter Nilsson |

Björn Olsen |

Lars Persson |

Börge Petersson |

Göran Petersson |

Janne Pettersson |

Lars-Göran Petersson |

Ulf Petersson |

Staffan Reinius |

Lars Rigbäck |

Staffan Rodebrand |

Kjell Rydh |

Lennart Sanded |

Annika & Jussi Sander |

Nikos Seretis |

Andreas Ståhl |

Per Svensson |

John-Eric Thore |

Kent Thernström |

Lena Vikström |

Jonas Waldenström |

Mats Wallin |

Liselotte Wetterstrand |

Jörgen Wiklund |

Anders Willert |

Anders Wirdheim |

Kjell Åkerman |

Mats Åkerman |

Per Ålind |

Håkan Örtman