Denna sökväg bygger på de allra vanligaste fjäderfynden och utifrån var de blev funna. Metodiken utgår från att fåglars fjädrar med högre grad av sannolikhet anträffas i den miljö där arten tillbringar mest tid eller anträffas under ruggningen.

För att begränsa artutbudet är därför denna sökväg uppdelad i olika biotoper där vanliga arters typiska flygpennor presenteras på bild. Man bör även ha i minnet att vissa arter förekommer i flera av de representerade biotoperna.

En svaghet med denna uppdelning är det faktum att fåglar flyger, vilket i sin tur innebär att en fågels fjädrar i princip kan hamna var som helst. Trots det överväger dock fördelarna med biotopsindelningen, varför eventuella felkällor kan betraktas som marginella.

 • 1. Börja med att, om möjligt, fastställa fjädertyp och mät fjädern innan bildmaterialet studeras.
 • 2. Välj den biotopsbild som stämmer bäst med fyndplatsen.
 • 3. Finns inte en liknande fjäder avbildad, sök på andra biotopsbilder.
 • 4. Förhoppningsvis finns fjädern med på någon av dessa.
 • Om fjädern inte går att finna bland biotopsbilderna, välj den fjäder som är mest lik den funna och gå vidare till ”Artlistan” för att studera fjäderkartorna.

  De miljöer som behandlas är:

 • Skogsmarker
  vanligafynd-skog-2vanligafynd-skog-1

 • Öppna marker, parker och samhällen
  vanligafynd-oppnamarker-1vanligafynd-oppnamarker-2

 • Sjöar, hav, strandäng och kuster
  vanligafynd-sjoarangar-1vanligafynd-sjoarangar-2vanligafynd-sjoarangar-3vanligafynd-sjoarangar-4vanligafynd-sjoarangar-5