Förutom pennorna består en fågels fjäderdräkt av en mängd olika täckfjädrar av varierande storlek och funktion. Här följer en kort presentation av ett urval fjädertyper som förekommer på fjäderkartorna.

  • alula-1Alula: Kallas också lillvinge och motsvarar tummen på fågelns hand. Består oftast av tre till fem korta, men av olika längd, styva och förhållandevis breda men spetsiga fjädrar. Dessa är dessutom tydligt böjda i sidled. Spole och skaft på den längsta fjädern är oproportionellt tjock.
  • storre-handtackare-1Större handtäckare: En för varje handpenna. Täcker handpennans infästning i vingen. Smala styva fjädrar med tjock spole och skaft. Den nakna spolen utgör ofta 1/3 av handtäckarens längd. Beroende på handtäckarnas placering i vingen är spolen vinklad i sidled framåt, i förhållande till skaftets riktning, på flera av täckarna.
  • Större armtäckare: En för varje armpenna. Täcker armpennans infästning i vingen. Hos vissa arter täcker dessa fjädrar även en stor del av armpennans längd. Vidare är det armtäckarnas färgteckning som hos många fåglar bildar artens karaktäristiska vingband.
  • Skulderfjädrar/Scapular: Täcker vingens infästning i kroppen och varierar mycket i storlek och utseende mellan olika artgrupper. Bland vadare är dessa framträdande, men allra mest iögonfallande är scapularerna hos vissa andfåglars hanar i praktdräkt.
  • Övre stjärttäckare: Täcker ovansidan av stjärtpennornas fäste i gumpen. Stjärttäckarnas längd varierar mellan olika artgrupper och kan hos vissa arter täcka större delen av stjärtpennorna.
  • Undre stjärttäckare: Täcker undersidan av stjärtpennornas infästning i gumpen. Är dunigare och oftare enfärgat ljusa i jämförelse med övre stjärttäckare.
  • Axillarer: Långa, smala, platta och klena fjädrar med tunn spole och skaft. Är placerade i fågelns armhåla.