Tertialerna är oftast tre till antalet och är de närmast kroppen placerade armpennorna. Utseendet på dessa avviker i olika grad, jämfört med de närmaste egentliga armpennorna. Utmärkande för tertialer är att de är klenare i skaftet och fanbredden är närmast likartad mellan de yttre och inre fanen.

Dessutom är det olika längd på de tre fjädrarna, där den kortaste är placerat överst.